Vita Sống Như Ý

VITA - Sống Như Ý

Bảo hiểm sức khỏe ưu việt

Gói 50 triệu

Quyền lợi Nội trú và Ngoại trú

1.229.000 đ
Xem quyền lợi chi tiết

Gói 100 triệu

Quyền lợi Nội trú và Ngoại trú

1.976.000 đ
Xem quyền lợi chi tiết

Gói 200 triệu

Quyền lợi Nội trú và Ngoại trú

3.324.000 đ
Xem quyền lợi chi tiết

Gói 50 triệu

Quyền lợi Nội trú

745.000 đ
Xem quyền lợi chi tiết

Gói 100 triệu

Quyền lợi Nội trú

1.160.000 đ
Xem quyền lợi chi tiết

Gói 300 triệu

Quyền lợi Nội trú

2.152.000 đ
Xem quyền lợi chi tiết

Gói 400 triệu

Quyền lợi Nội trú

2.415.000 đ
Xem quyền lợi chi tiết

Bạn đã có thẻ bảo hiểm VITA - Sống Như Ý?

Bạn muốn
mua thẻ bảo hiểm
VITA - Sống Như Ý?

Generali phân phối thẻ tại hệ thống cửa hàng của đối tác trên toàn quốc.

Đến ngay cửa hàng gần nhất và chọn cho mình một gói bảo hiểm để được bảo vệ ngay nào!

Dịch vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm
nhanh chóng và thuận tiện nhất

Hệ thống bảo lãnh viện phí

trải rộng trên toàn quốc

Danh sách hệ thống

Quy trình giải quyết QLBH

đơn giản và linh hoạt

Quy trình giải quyết

Ứng dụng giải quyết QLBH

hiện đại và nhanh chóng

Hướng dẫn sử dụng